FAQs Complain Problems

समाचार

जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान तथा सामग्री वितरण कार्यक्रम

यस दूधपोखरी गाउपलिका वडा नम्बर ६ ले आर्थिक वर्ष ७५/७६ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार येही मिति २०७६/०२/३० गते वडा नं ६ को वडा कार्यालय मा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भयो | 

 

आर्थिक वर्ष: