FAQs Complain Problems

समाचार

वडा . १

वडा नं. वडा कार्यालय रहेको स्थान कार्यालयको फोन नं. क्षेत्रफल (वर्ग कि. मि.  घरधुरी संख्या
दूधपोखरी ९८५६०४६९३१
65.14744364
४९४
Ward Contact Number: 
९८५६०४६९३१