FAQs Complain Problems

समाचार

वडा पदाधिकारीहरु

Ward: वडा . १
नाम पद Ward
दुर्गा मान गुरुङ वडा अध्यक्ष वडा . १
गोरी माया गुरुङ वडा सदस्य वडा . १
सुशील सुनार वडा सदस्य वडा . १
नविन न्यौपाने वडा सदस्य वडा . १
श्रीमान गुरुङ वडा सदस्य वडा . १
Ward: वडा न‌ं. २
नाम पद Ward
अमर गुरुङ वडा अध्यक्ष वडा न‌ं. २
सिता भुजेल वडा सदस्य वडा न‌ं. २
निल कुमारी परियार वडा सदस्य वडा न‌ं. २
विश्वनाथ दवाडी वडा सदस्य वडा न‌ं. २
जीत बहादुर गुरुङ वडा सदस्य वडा न‌ं. २
Ward: वडा नं. ३
नाम पद Ward
श्याम गुरुङ ( मिन) वडा अध्यक्ष वडा नं. ३
गंगा गुरुङ वडा सदस्य वडा नं. ३
टेक माया कामी वडा सदस्य वडा नं. ३
टेक बहादुर घले वडा सदस्य वडा नं. ३
बल बहादुर गुरुङ वडा सदस्य वडा नं. ३
Ward: वडा न‌ं. ४
नाम पद Ward
ओम बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष वडा न‌ं. ४
भुन्टी तामाङ वडा सदस्य वडा न‌ं. ४
बुध माया बि क वडा सदस्य वडा न‌ं. ४
सिङ्ग बहादुर तामाङ वडा सदस्य वडा न‌ं. ४
भिम बहादुर तामाङ वडा सदस्य वडा न‌ं. ४
Ward: वडा नं. ५
नाम पद Ward
दल बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ५
रश्मि गुरुङ वडा सदस्य वडा नं. ५
बिमला बि क वडा सदस्य वडा नं. ५
भोज राज गुरुङ वडा सदस्य वडा नं. ५
विनोद गुरुङ वडा सदस्य वडा नं. ५
Ward: वडा नं. ६
नाम पद Ward
मनिष गुरुङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ६
शृजना गुरुङ वडा सदस्य वडा नं. ६
हिरा बि क वडा सदस्य वडा नं. ६
मन राज गुरुङ वडा सदस्य वडा नं. ६
वेल बहादुर गुरुङ वडा सदस्य वडा नं. ६