FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

छुपीमाया गुरुङ

अध्यक्ष

chhupimaya@gmail.com ९८५६०४६४५७

कमल प्रसाद धिताल

उपाध्यक्ष

९८५६०४६३६७

मान सि. गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

९८५६०४६९३१

गोविन्द दवाडी

कार्यपालिका सदस्य

९८५६०४६९३३

तिलक ब. गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

९८५६०४६९३५

धन प्रसाद गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

९८५६०४६९३७

सुरज गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

९८५६०४६९३८

सिताराम गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

९८५६०४६९४०

भुन्टी तामाङ

कार्यपालिका सदस्य

९८४६१७२८३०

भिम कुमारी गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

९८१७११२९७०

कृष्णमाया दर्जी

कार्यपालिका सदस्य

९८१६६६१६८५

निशा गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

९८०३५०५६९९

जगत राज घले

कार्यपालिका सदस्य

९८१३३९१५१४

आइता सिह वि.क.

कार्यपालिका सदस्य

९८०४१८१६०९