FAQs Complain Problems

समाचार

७५/७६

 Quarantine केन्द्र को विवरण 

हरेक वडा कार्यालय अन्तरगत रहनु भएका वडा सचिब हरुले फारम भरेर बुझाउनुहुन | 

बिदा संबन्धमा

दस्तावेज: 

पुनर्निर्माण कार्ययोजना

दस्तावेज: 

जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान तथा सामग्री वितरण कार्यक्रम

यस दूधपोखरी गाउपलिका वडा नम्बर ६ ले आर्थिक वर्ष ७५/७६ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार येही मिति २०७६/०२/३० गते वडा नं ६ को वडा कार्यालय मा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भयो | 

 

Pages