FAQs Complain Problems

समाचार

वडा न‌ं. ४

वडा नं. वडा कार्यालय रहेको स्थान कार्यालयको फोन नं. क्षेत्रफल(वर्ग कि.मि ) घरधुरी संख्या
ताजी ९८५६०४६९३७
13.67435139
३६०
Ward Contact Number: 
९८५६०४६९३७