FAQs Complain Problems

समाचार

बोलपत्र आभवान को सूचना

यस श्री दूधपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण को लागि E-bidding मार्फत सूचना जारि गरिएको छ |

थप जानकारीको लागि bolpatra.gov.np/egp 

Published on Naya Patrika (2020/03/03 )

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: