FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन

स्थानीय तहहरुको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गर्न, बिकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको बीचमा तुलनायोग्य सुचकहरु तर्जुमा गरि प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थ

Pages